รายชื่อบริษัทจดทะเบียน ปี 2557

บจ.แบงค็อก พรีเมียร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ชื่อนิติบุคคล: บจ.แบงค็อก พรีเมียร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการจำหน่ายอาหารเสริม ...
อ่านรายละเอียด ..

บจ.ไทยยูเนี่ยน เทคโนโลยี จำกัด

ชื่อนิติบุคคล: บจ.ไทยยูเนี่ยน เทคโนโลยี จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการผลิต นำเข้า จัดจำหน่าย เครื่องจักรโรงงาน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ต่างๆ ...
อ่านรายละเอียด ..

บจ.จำรัส เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล: บจ.จำรัส เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า ...
อ่านรายละเอียด ..

บจ.นราธิวาส เพาเวอร์ แพลนต์ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล: บจ.นราธิวาส เพาเวอร์ แพลนต์ จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการโรงงานผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทน พลังลม พลังน้ำ พลังแสงอาทิตย์ เพื่อจำหน่าย ...
อ่านรายละเอียด ..

หจ.อุดรมั่นคงการโยธา

ชื่อนิติบุคคล: หจ.อุดรมั่นคงการโยธา รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย เขื่อน สถานที่ราชการ ...
อ่านรายละเอียด ..

บจ.นำไทย เซอร์วิส แอนด์ ทัวร์ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล: บจ.นำไทย เซอร์วิส แอนด์ ทัวร์ จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: รับซื้อ-ขายเงินตราต่างประเทศ ...
อ่านรายละเอียด ..

หจ.บุญไพศาล 2014

ชื่อนิติบุคคล: หจ.บุญไพศาล 2014 รายละเอียดวัตถุประสงค์: รับเหมาก่อสร้างทุกชนิด ...
อ่านรายละเอียด ..

บจ.สายชล กรุ๊ป โลจิสติกส์ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล: บจ.สายชล กรุ๊ป โลจิสติกส์ จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า ทั้งทางน้ำ และทางบก และจัดระวางขนส่งทุกชนิด ...
อ่านรายละเอียด ..

บจ.ณ ภคิน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ชื่อนิติบุคคล: บจ.ณ ภคิน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการโรงงาน ออกแบบและผลิต กลึง กัด ปั้ม เจียร คาร์ไบด์ เชื่อม ตัด พับ โลหะทุกชนิด ...
อ่านรายละเอียด ..

หจ.พลาญชัย 2557

ชื่อนิติบุคคล: หจ.พลาญชัย 2557 รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการรับเหมา รับจ้างขนดิน ขนปูน ขนทราย เพื่อถมที่ รวมทั้งงานก่อสร้างทุกประเภท ...
อ่านรายละเอียด ..
Loading...

รายชื่อบริษัทจดทะเบียน ปี 2556

บจ.ซี ไลออน เทรดดิ้ง จำกัด

ชื่อนิติบุคคล: บจ.ซี ไลออน เทรดดิ้ง จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: การขายส่งเบียร์ และครื่องดื่มชนิดที่มีแอลกอฮอล์ กระแช่ื สาโท และสุราชนิดต่างๆ ...
อ่านรายละเอียด ..

หจ.มิลานก่อสร้าง

ชื่อนิติบุคคล: หจ.มิลานก่อสร้าง รายละเอียดวัตถุประสงค์: การเตรียมสถานที่ก่อสร้าง ...
อ่านรายละเอียด ..

บจ.วิกรณ์ เมทัลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ชื่อนิติบุคคล: บจ.วิกรณ์ เมทัลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจขการรับติดตั้งเครื่องจักรโรงงานอุตสากรรม ...
อ่านรายละเอียด ..

บจ.ไอที วิสดอม จำกัด

ชื่อนิติบุคคล: บจ.ไอที วิสดอม จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการจำหน่าย ขายส่งเครื่องใช้สำนักงาน คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์พร้อมติดตััง ...
อ่านรายละเอียด ..

หจ.ธนพัฌน์ เซอร์วิส

ชื่อนิติบุคคล: หจ.ธนพัฌน์ เซอร์วิส รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้าและคนโดยสารทั้งทางบกทางน้ำทางอากาศ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ...
อ่านรายละเอียด ..

หจ.วิพัชร วิศวกรรม

ชื่อนิติบุคคล: หจ.วิพัชร วิศวกรรม รายละเอียดวัตถุประสงค์: รับเหมาก่อสร้าง ...
อ่านรายละเอียด ..

หจ.ฟ.เฟือน มิวสิค

ชื่อนิติบุคคล: หจ.ฟ.เฟือน มิวสิค รายละเอียดวัตถุประสงค์: สถานีวิทยุกระจายเสียง ...
อ่านรายละเอียด ..

บจ.นิวัฒน์ชัย 2014 จำกัด

ชื่อนิติบุคคล: บจ.นิวัฒน์ชัย 2014 จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ให้บริการเช่าห้องชุด คอนโดมิเนียม อาพาร์ตเม้นท์ ...
อ่านรายละเอียด ..

บจ.เอสจี ซิกตี้วัน จำกัด

ชื่อนิติบุคคล: บจ.เอสจี ซิกตี้วัน จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการ บริการวิจัย การศึกษา การจัดอบรม การกีฬา การจัดการกรรมต่างๆ ...
อ่านรายละเอียด ..

บจ.กอปซี่ คอร์เปอเรชั่น จำกัด

ชื่อนิติบุคคล: บจ.กอปซี่ คอร์เปอเรชั่น จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: จำหน่ายให้เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ...
อ่านรายละเอียด ..
Loading...

รายชื่อบริษัทจดทะเบียน ปี 2555

หจ.พรภณเภสัช

ชื่อนิติบุคคล: หจ.พรภณเภสัช รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการจำหน่ายยา ...
อ่านรายละเอียด ..

บจ.กมลวิภา จำกัด

ชื่อนิติบุคคล: บจ.กมลวิภา จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิกจารค้าอาหารเสริมและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพทุกชนิด ...
อ่านรายละเอียด ..

บจ.ครี-แอคทีฟ ฮับ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล: บจ.ครี-แอคทีฟ ฮับ จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการรับจ้างรับเหมาโฆษณาในทางหนังสือพิมพ์ ภาพยนต์ วิทยุหรือวิธีทางอื่น ...
อ่านรายละเอียด ..

หจ.อิงอนันตรา

ชื่อนิติบุคคล: หจ.อิงอนันตรา รายละเอียดวัตถุประสงค์: บริการให้เช่าห้องพัก ...
อ่านรายละเอียด ..

บจ.คาซา วัน จำกัด

ชื่อนิติบุคคล: บจ.คาซา วัน จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการขายบ้านพร้อมที่ดิน ...
อ่านรายละเอียด ..

บจ.งามศิริ ทรานสปอร์ต จำกัด

ชื่อนิติบุคคล: บจ.งามศิริ ทรานสปอร์ต จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ธุรกิจขนส่ง ...
อ่านรายละเอียด ..

หจ.พิทักษ์ทรัพย์ อินเตอร์ เซอร์วิส

ชื่อนิติบุคคล: หจ.พิทักษ์ทรัพย์ อินเตอร์ เซอร์วิส รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการให้บริการรักษาความปลอดภัยและจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัยเปิดศูนย์ฝึกอบรมรักษาความปลอดภัย ...
อ่านรายละเอียด ..

บจ.พานิลพัฒนา จำกัด

ชื่อนิติบุคคล: บจ.พานิลพัฒนา จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: 45202 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกชนิดและงานโยธาทุกประเภท ...
อ่านรายละเอียด ..

บจ.ดำเกิง คอนสตรัคชั่น

ชื่อนิติบุคคล: บจ.ดำเกิง คอนสตรัคชั่น รายละเอียดวัตถุประสงค์: 45201 ประกอบกิจการรับเหมา ทำการ ก่อสร้าง อาคาร ...
อ่านรายละเอียด ..

บจ.ฮอนโมโน เอ็กซ์เพรส จำกัด

ชื่อนิติบุคคล: บจ.ฮอนโมโน เอ็กซ์เพรส จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: 55202 ร้านจำหน่ายอาหาร อาหารตามสั่ง ทุกชนิด ไอศครีม และขนมต่างๆ ...
อ่านรายละเอียด ..
Loading...

 

Comments are closed.