ชื่อนิติบุคคล: หจ.สหพันธ์ โลจิสติกส์

พื้นที่โฆษณา

รายละเอียดวัตถุประสงค์: 63009

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: ประกกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ

เลขทะเบียน: 0103554037833

วันที่จดทะเบียน: 5/30/2554

ทุนจดทะเบียน: 1,500,000 บาท

 

โทรศัพท์ หจ.สหพันธ์ โลจิสติกส์:

Email หจ.สหพันธ์ โลจิสติกส์:

เว็บไซต์ หจ.สหพันธ์ โลจิสติกส์: หจ.สหพันธ์ โลจิสติกส์

แผนที่ หจ.สหพันธ์ โลจิสติกส์:

ลิ้งสำหรับมาหน้า หจ.สหพันธ์ โลจิสติกส์ นี้

HTML Code

BBCode

Direct link

รายชื่อบริษัทจดทะเบียนทั้งหมดในปี 2554


Comments are closed.