ชื่อนิติบุคคล: หจ.สกายแล็บทัวร์ลำปาง

พื้นที่โฆษณา

รายละเอียดวัตถุประสงค์: 60222 ประกอบกิจการให้เช่ารถตู้ รถทัวร์

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 290/17 ถนนพหลโยธิน ต.หัวเวียง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000

เลขทะเบียน: 0523555000239

วันที่จดทะเบียน: 26/01/2555

ทุนจดทะเบียน: 5,000,000 บาท

 

โทรศัพท์ หจ.สกายแล็บทัวร์ลำปาง:

Email หจ.สกายแล็บทัวร์ลำปาง:

เว็บไซต์ หจ.สกายแล็บทัวร์ลำปาง: หจ.สกายแล็บทัวร์ลำปาง

แผนที่ หจ.สกายแล็บทัวร์ลำปาง:

ลิ้งสำหรับมาหน้า หจ.สกายแล็บทัวร์ลำปาง นี้

HTML Code

BBCode

Direct link

รายชื่อบริษัทจดทะเบียนทั้งหมดในปี 2555


Comments are closed.