ชื่อนิติบุคคล: หจ.คลื่นมหาชนคนโคกกลาง

พื้นที่โฆษณา

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการสถานีวิทยุกระจายเสียง และบริการโฆษณา

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 27 หมู่ที่ 4 ต.ป่าไม้งาม อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 39000

เลขทะเบียน: 0393555000494

วันที่จดทะเบียน: 10/18/2555

ทุนจดทะเบียน: 200,000.00 บาท

 

โทรศัพท์ หจ.คลื่นมหาชนคนโคกกลาง:

Email หจ.คลื่นมหาชนคนโคกกลาง:

เว็บไซต์ หจ.คลื่นมหาชนคนโคกกลาง: หจ.คลื่นมหาชนคนโคกกลาง

แผนที่ หจ.คลื่นมหาชนคนโคกกลาง:

ลิ้งสำหรับมาหน้า หจ.คลื่นมหาชนคนโคกกลาง นี้

HTML Code

BBCode

Direct link

รายชื่อบริษัทจดทะเบียนทั้งหมดในปี 2555


Comments are closed.