ชื่อนิติบุคคล: บมจ.เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน)

พื้นที่โฆษณา

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการนำเข้าส่งออก ผลิต ซื้อขาย เคมีภัณฑ์ทุกชนิด รวมทั้งยา และเครื่องสำอางทุกชนิด

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 384 หมู่ที่ 4 ซอย6 ถนนพัฒนา 3 นิคมอุตสาหกรรมบางปู แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280

เลขทะเบียน: 0107556000221

วันที่จดทะเบียน: 3/14/2556

ทุนจดทะเบียน: 67,056,190.00 บาท

 

โทรศัพท์ บมจ.เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน):

Email บมจ.เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน):

เว็บไซต์ บมจ.เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน): บมจ.เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน)

แผนที่ บมจ.เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน):

ลิ้งสำหรับมาหน้า บมจ.เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) นี้

HTML Code

BBCode

Direct link

รายชื่อบริษัทจดทะเบียนทั้งหมดในปี 2556


Comments are closed.