ชื่อนิติบุคคล: บมจ.พุทธธรรมประกันภัย จำกัด (มหาชน)

พื้นที่โฆษณา

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยทุกประเภท โดยรวมทั้งการประกอบธุรกิจประกันภัยต่อด้วย

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 9/81 ซอยรัชประชา 2 ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

เลขทะเบียน: 0107555000511

วันที่จดทะเบียน: 11/15/2555

ทุนจดทะเบียน: 300,000,000.00 บาท

 

โทรศัพท์ บมจ.พุทธธรรมประกันภัย จำกัด (มหาชน):

Email บมจ.พุทธธรรมประกันภัย จำกัด (มหาชน):

เว็บไซต์ บมจ.พุทธธรรมประกันภัย จำกัด (มหาชน): บมจ.พุทธธรรมประกันภัย จำกัด (มหาชน)

แผนที่ บมจ.พุทธธรรมประกันภัย จำกัด (มหาชน):

ลิ้งสำหรับมาหน้า บมจ.พุทธธรรมประกันภัย จำกัด (มหาชน) นี้

HTML Code

BBCode

Direct link

รายชื่อบริษัทจดทะเบียนทั้งหมดในปี 2555


Comments are closed.