ชื่อนิติบุคคล: บมจ.พระนครธนบุรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

พื้นที่โฆษณา

รายละเอียดวัตถุประสงค์: เพื่อทำการรับประกันภัยทุกชนิด รวมทั้งการประกันภัยต่อ

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 127/26 ชั้น 21 อาคารปัญจธานีทาวเวอร์ ถนนนนทรี ช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

เลขทะเบียน: 0107556000141

วันที่จดทะเบียน: 2/4/2556

ทุนจดทะเบียน: 100,000,000.00 บาท

 

โทรศัพท์ บมจ.พระนครธนบุรีประกันภัย จำกัด (มหาชน):

Email บมจ.พระนครธนบุรีประกันภัย จำกัด (มหาชน):

เว็บไซต์ บมจ.พระนครธนบุรีประกันภัย จำกัด (มหาชน): บมจ.พระนครธนบุรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

แผนที่ บมจ.พระนครธนบุรีประกันภัย จำกัด (มหาชน):

ลิ้งสำหรับมาหน้า บมจ.พระนครธนบุรีประกันภัย จำกัด (มหาชน) นี้

HTML Code

BBCode

Direct link

รายชื่อบริษัทจดทะเบียนทั้งหมดในปี 2556


*** ส่วนลดพิเศษ!! *** สำหรับ บมจ.พระนครธนบุรีประกันภัย จำกัด (มหาชน) เท่านั้น

(โฆษณา)

Comments are closed.