ชื่อนิติบุคคล: บจ.ไฮ-เอนด์ ไอที โซลูชั่น จำกัด

พื้นที่โฆษณา

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ร้านขายปลีกเครื่องใช้อุปกรณ์สำนักงาน คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อะไหล่ที่เกี่ยวข้องและซอฟ์ตแวร์เครื่องโทรสาร

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 19/83 หมู่ที่ 7 พลูตาหลวง สัตหีบ ชลบุรี 20180

เลขทะเบียน: 205556003481

วันที่จดทะเบียน: 28/1/2556

ทุนจดทะเบียน: 1,000,000 บาท

 

โทรศัพท์ บจ.ไฮ-เอนด์ ไอที โซลูชั่น จำกัด:

Email บจ.ไฮ-เอนด์ ไอที โซลูชั่น จำกัด:

เว็บไซต์ บจ.ไฮ-เอนด์ ไอที โซลูชั่น จำกัด: บจ.ไฮ-เอนด์ ไอที โซลูชั่น จำกัด

แผนที่ บจ.ไฮ-เอนด์ ไอที โซลูชั่น จำกัด:

ลิ้งสำหรับมาหน้า บจ.ไฮ-เอนด์ ไอที โซลูชั่น จำกัด นี้

HTML Code

BBCode

Direct link

รายชื่อบริษัทจดทะเบียนทั้งหมดในปี 2556


Comments are closed.