ชื่อนิติบุคคล: บจ.ไอ-เฟอร์ อินเตอร์เฟิร์น จำกัด

พื้นที่โฆษณา

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกอบค้าวัสดุก่อสร้างและเครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้าในก่อสร้าง

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 10 ซอยสุคนธสวัสดิ์ 2 ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

เลขทะเบียน: 0105555117212

วันที่จดทะเบียน: 8/10/2555

ทุนจดทะเบียน: 1,000,000.00 บาท

 

โทรศัพท์ บจ.ไอ-เฟอร์ อินเตอร์เฟิร์น จำกัด:

Email บจ.ไอ-เฟอร์ อินเตอร์เฟิร์น จำกัด:

เว็บไซต์ บจ.ไอ-เฟอร์ อินเตอร์เฟิร์น จำกัด: บจ.ไอ-เฟอร์ อินเตอร์เฟิร์น จำกัด

แผนที่ บจ.ไอ-เฟอร์ อินเตอร์เฟิร์น จำกัด:

ลิ้งสำหรับมาหน้า บจ.ไอ-เฟอร์ อินเตอร์เฟิร์น จำกัด นี้

HTML Code

BBCode

Direct link

รายชื่อบริษัทจดทะเบียนทั้งหมดในปี 2555


Comments are closed.