ชื่อนิติบุคคล: บจ.ไมตี้ มินิคอน จำกัด

พื้นที่โฆษณา

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการนำเข้าและส่งออก ได้แก่ เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล ยานพาหนะ

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 3001/4 ซอยโปษยานนท์ ถนนสุขุมวิท 70/1 ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

เลขทะเบียน:

วันที่จดทะเบียน: 10/10/2556

ทุนจดทะเบียน: – บาท

 

โทรศัพท์ บจ.ไมตี้ มินิคอน จำกัด:

Email บจ.ไมตี้ มินิคอน จำกัด:

เว็บไซต์ บจ.ไมตี้ มินิคอน จำกัด: บจ.ไมตี้ มินิคอน จำกัด

แผนที่ บจ.ไมตี้ มินิคอน จำกัด:

ลิ้งสำหรับมาหน้า บจ.ไมตี้ มินิคอน จำกัด นี้

HTML Code

BBCode

Direct link

รายชื่อบริษัทจดทะเบียนทั้งหมดในปี 2556


Comments are closed.