ชื่อนิติบุคคล: บจ.ไพน์แอปเปิ้ล ซอฟต์แวร์ จำกัด

พื้นที่โฆษณา

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิจัย ออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 818 หมู่ที่ 2 แจระแม เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

วันที่จดทะเบียน: 7/10/2557  (เดือน/วัน/ปี)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

 

โทรศัพท์ บจ.ไพน์แอปเปิ้ล ซอฟต์แวร์ จำกัด:

Email บจ.ไพน์แอปเปิ้ล ซอฟต์แวร์ จำกัด:

เว็บไซต์ บจ.ไพน์แอปเปิ้ล ซอฟต์แวร์ จำกัด: บจ.ไพน์แอปเปิ้ล ซอฟต์แวร์ จำกัด

แผนที่ บจ.ไพน์แอปเปิ้ล ซอฟต์แวร์ จำกัด:

ลิ้งสำหรับมาหน้า บจ.ไพน์แอปเปิ้ล ซอฟต์แวร์ จำกัด นี้

HTML Code

BBCode

Direct link

รายชื่อบริษัทจดทะเบียนทั้งหมดในปี 2557


Comments are closed.