ชื่อนิติบุคคล: บจ.ไบฟรอส เคมเทค จำกัด

พื้นที่โฆษณา

รายละเอียดวัตถุประสงค์: 24110 ผลิตและผสมเคมีภัณฑ์ หรือนำเข้าเคมีภัณฑ์จากต่างประเทศ เพื่อการจำหน่ายในประเทศ หรือส่งออกไปต่างประเทศ

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 64/4 หมู่ที่ 3

เลขทะเบียน: 0125555012411

วันที่จดทะเบียน: 14/6/2555

ทุนจดทะเบียน: 1,000,000 บาท

 

โทรศัพท์ บจ.ไบฟรอส เคมเทค จำกัด:

Email บจ.ไบฟรอส เคมเทค จำกัด:

เว็บไซต์ บจ.ไบฟรอส เคมเทค จำกัด: บจ.ไบฟรอส เคมเทค จำกัด

แผนที่ บจ.ไบฟรอส เคมเทค จำกัด:

ลิ้งสำหรับมาหน้า บจ.ไบฟรอส เคมเทค จำกัด นี้

HTML Code

BBCode

Direct link

รายชื่อบริษัทจดทะเบียนทั้งหมดในปี 2555


Comments are closed.