ชื่อนิติบุคคล: บจ.ไบซาคี ฮอสพิทัลลิตี้ จำกัด

พื้นที่โฆษณา

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการจำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่ม

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 693/1 หมู่ที่ 2 อ่าวนาง เมืองกระบี่ กระบี่ 81000

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

วันที่จดทะเบียน: 7/25/2557  (เดือน/วัน/ปี)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

 

โทรศัพท์ บจ.ไบซาคี ฮอสพิทัลลิตี้ จำกัด:

Email บจ.ไบซาคี ฮอสพิทัลลิตี้ จำกัด:

เว็บไซต์ บจ.ไบซาคี ฮอสพิทัลลิตี้ จำกัด: บจ.ไบซาคี ฮอสพิทัลลิตี้ จำกัด

แผนที่ บจ.ไบซาคี ฮอสพิทัลลิตี้ จำกัด:

ลิ้งสำหรับมาหน้า บจ.ไบซาคี ฮอสพิทัลลิตี้ จำกัด นี้

HTML Code

BBCode

Direct link

รายชื่อบริษัทจดทะเบียนทั้งหมดในปี 2557


Comments are closed.