ชื่อนิติบุคคล: บจ.ไทย เอสแอนด์เอส เซอร์วิส จำกัด

พื้นที่โฆษณา

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ออกแบบ ติดตั้ง ซ่อมแซม ระบบไฟฟ้า การสื่อสาร เครื่องจักรกล งานโยธา

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 98/25 หมู่ที่ 5 หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี 20210

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

วันที่จดทะเบียน: 8/5/2557  (เดือน/วัน/ปี)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

 

โทรศัพท์ บจ.ไทย เอสแอนด์เอส เซอร์วิส จำกัด:

Email บจ.ไทย เอสแอนด์เอส เซอร์วิส จำกัด:

เว็บไซต์ บจ.ไทย เอสแอนด์เอส เซอร์วิส จำกัด: บจ.ไทย เอสแอนด์เอส เซอร์วิส จำกัด

แผนที่ บจ.ไทย เอสแอนด์เอส เซอร์วิส จำกัด:

ลิ้งสำหรับมาหน้า บจ.ไทย เอสแอนด์เอส เซอร์วิส จำกัด นี้

HTML Code

BBCode

Direct link

รายชื่อบริษัทจดทะเบียนทั้งหมดในปี 2557


Comments are closed.