ชื่อนิติบุคคล: บจ.ไทย ซิง เซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

พื้นที่โฆษณา

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการบริการตรวจสอบคุณภาพสินค้า

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 1 อาคารไอทีเอฟ-สีลมพาเลส ห้องเลขที่ 160/748,160/749 ชั้นที่ 30 ถนนสีลม สุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

เลขทะเบียน: 0105555178254

วันที่จดทะเบียน: 4/12/2555

ทุนจดทะเบียน: 5,000,000 บาท

 

โทรศัพท์ บจ.ไทย ซิง เซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด:

Email บจ.ไทย ซิง เซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด:

เว็บไซต์ บจ.ไทย ซิง เซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด: บจ.ไทย ซิง เซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

แผนที่ บจ.ไทย ซิง เซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด:

ลิ้งสำหรับมาหน้า บจ.ไทย ซิง เซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด นี้

HTML Code

BBCode

Direct link

รายชื่อบริษัทจดทะเบียนทั้งหมดในปี 2555


Comments are closed.