ชื่อนิติบุคคล: บจ.ไทยเทคคอนเวเยอร์ จำกัด

พื้นที่โฆษณา

รายละเอียดวัตถุประสงค์: 29150 ประกอบกิจการค้า นำเข้า ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ลำเลียงทุกชนิด

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 19/11 หมู่ที่ 6

เลขทะเบียน: 0125555012241

วันที่จดทะเบียน: 13/6/2555

ทุนจดทะเบียน: 1,000,000 บาท

 

โทรศัพท์ บจ.ไทยเทคคอนเวเยอร์ จำกัด:

Email บจ.ไทยเทคคอนเวเยอร์ จำกัด:

เว็บไซต์ บจ.ไทยเทคคอนเวเยอร์ จำกัด: บจ.ไทยเทคคอนเวเยอร์ จำกัด

แผนที่ บจ.ไทยเทคคอนเวเยอร์ จำกัด:

ลิ้งสำหรับมาหน้า บจ.ไทยเทคคอนเวเยอร์ จำกัด นี้

HTML Code

BBCode

Direct link

รายชื่อบริษัทจดทะเบียนทั้งหมดในปี 2555


Comments are closed.