ชื่อนิติบุคคล: บจ.โรงสีสวัสดิ์ไพบูลย์

พื้นที่โฆษณา

รายละเอียดวัตถุประสงค์: 51211 ค้าพืชผลทางการเกษตร

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 999 หมู่ที่ 8 คลองขลุง คลองขลุง กำแพงเพชร 62120

เลขทะเบียน: 0625555000205

วันที่จดทะเบียน: 5/3/2555

ทุนจดทะเบียน: 100,000,000 บาท

 

โทรศัพท์ บจ.โรงสีสวัสดิ์ไพบูลย์:

Email บจ.โรงสีสวัสดิ์ไพบูลย์:

เว็บไซต์ บจ.โรงสีสวัสดิ์ไพบูลย์: บจ.โรงสีสวัสดิ์ไพบูลย์

แผนที่ บจ.โรงสีสวัสดิ์ไพบูลย์:

ลิ้งสำหรับมาหน้า บจ.โรงสีสวัสดิ์ไพบูลย์ นี้

HTML Code

BBCode

Direct link

รายชื่อบริษัทจดทะเบียนทั้งหมดในปี 2552


Comments are closed.