ชื่อนิติบุคคล: บจ.แฮนซั่ม ยัมมี่ จำกัด

พื้นที่โฆษณา

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ให้บริการจัดเตรียม จัดเลี้ยง อาหารและเครื่องดื่มทั้งในและนอกสถานที่

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 23 ซอยลาดพร้าว 30 จันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

เลขทะเบียน: 0105555130511

วันที่จดทะเบียน: 4/09/2555

ทุนจดทะเบียน: 500,000.00 บาท

 

โทรศัพท์ บจ.แฮนซั่ม ยัมมี่ จำกัด:

Email บจ.แฮนซั่ม ยัมมี่ จำกัด:

เว็บไซต์ บจ.แฮนซั่ม ยัมมี่ จำกัด: บจ.แฮนซั่ม ยัมมี่ จำกัด

แผนที่ บจ.แฮนซั่ม ยัมมี่ จำกัด:

ลิ้งสำหรับมาหน้า บจ.แฮนซั่ม ยัมมี่ จำกัด นี้

HTML Code

BBCode

Direct link

รายชื่อบริษัทจดทะเบียนทั้งหมดในปี 2555


Comments are closed.