ชื่อนิติบุคคล: บจ.แอปป้า ทรานสปอร์ต จำกัด

พื้นที่โฆษณา

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการขนส่งทุกชนิดทุกประเภท

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 798/41 ซอยวัดจันทร์ใน บางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

วันที่จดทะเบียน: 5/16/2557  (เดือน/วัน/ปี)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

 

โทรศัพท์ บจ.แอปป้า ทรานสปอร์ต จำกัด:

Email บจ.แอปป้า ทรานสปอร์ต จำกัด:

เว็บไซต์ บจ.แอปป้า ทรานสปอร์ต จำกัด: บจ.แอปป้า ทรานสปอร์ต จำกัด

แผนที่ บจ.แอปป้า ทรานสปอร์ต จำกัด:

ลิ้งสำหรับมาหน้า บจ.แอปป้า ทรานสปอร์ต จำกัด นี้

HTML Code

BBCode

Direct link

รายชื่อบริษัทจดทะเบียนทั้งหมดในปี 2557


Comments are closed.