ชื่อนิติบุคคล: บจ.แอดว้านซ์ เซอจิคอล จำกัด

พื้นที่โฆษณา

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการค้ายา ยารักษาโรค เภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 1/78 อาคารพีเอแอล ชั้นที่ 4 ถนนบรมราชชนนี อรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

วันที่จดทะเบียน: 5/23/2557  (เดือน/วัน/ปี)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

 

โทรศัพท์ บจ.แอดว้านซ์ เซอจิคอล จำกัด:

Email บจ.แอดว้านซ์ เซอจิคอล จำกัด:

เว็บไซต์ บจ.แอดว้านซ์ เซอจิคอล จำกัด: บจ.แอดว้านซ์ เซอจิคอล จำกัด

แผนที่ บจ.แอดว้านซ์ เซอจิคอล จำกัด:

ลิ้งสำหรับมาหน้า บจ.แอดว้านซ์ เซอจิคอล จำกัด นี้

HTML Code

BBCode

Direct link

รายชื่อบริษัทจดทะเบียนทั้งหมดในปี 2557


Comments are closed.