ชื่อนิติบุคคล: บจ.แอคเคาน์ ออฟ ทีชเช่อร์ จำกัด

พื้นที่โฆษณา

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ให้บริการด้านบัญชีและภาษีอากร

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 5/27 ถนนเทพารักษ์ บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ 10540

เลขทะเบียน: 0115555014227

วันที่จดทะเบียน: 8/14/2555

ทุนจดทะเบียน: 1,000,000.00 บาท

 

โทรศัพท์ บจ.แอคเคาน์ ออฟ ทีชเช่อร์ จำกัด:

Email บจ.แอคเคาน์ ออฟ ทีชเช่อร์ จำกัด:

เว็บไซต์ บจ.แอคเคาน์ ออฟ ทีชเช่อร์ จำกัด: บจ.แอคเคาน์ ออฟ ทีชเช่อร์ จำกัด

แผนที่ บจ.แอคเคาน์ ออฟ ทีชเช่อร์ จำกัด:

ลิ้งสำหรับมาหน้า บจ.แอคเคาน์ ออฟ ทีชเช่อร์ จำกัด นี้

HTML Code

BBCode

Direct link

รายชื่อบริษัทจดทะเบียนทั้งหมดในปี 2555


Comments are closed.