ชื่อนิติบุคคล: บจ.เอ อี ซี ออดิทติ้ง จำกัด

พื้นที่โฆษณา

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการให้บริการตรวจสอบบัญชี

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 48 ซอยกาญจนาภิเษก 0010 บางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

เลขทะเบียน: 0105556022738

วันที่จดทะเบียน: 2/5/2556

ทุนจดทะเบียน: 1,000,000.00 บาท

 

โทรศัพท์ บจ.เอ อี ซี ออดิทติ้ง จำกัด:

Email บจ.เอ อี ซี ออดิทติ้ง จำกัด:

เว็บไซต์ บจ.เอ อี ซี ออดิทติ้ง จำกัด: บจ.เอ อี ซี ออดิทติ้ง จำกัด

แผนที่ บจ.เอ อี ซี ออดิทติ้ง จำกัด:

ลิ้งสำหรับมาหน้า บจ.เอ อี ซี ออดิทติ้ง จำกัด นี้

HTML Code

BBCode

Direct link

รายชื่อบริษัทจดทะเบียนทั้งหมดในปี 2556


Comments are closed.