ชื่อนิติบุคคล: บจ.เอ ออโต ลีสซิ่ง แอนด์ เรนทอล จำกัด

พื้นที่โฆษณา

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการซื้อขาย ให้เช่า ให้เช่าซื้อ รถยนต์

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 199/77 ถนนวิภาวดี สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

เลขทะเบียน: 0105556080428

วันที่จดทะเบียน: 5/20/2556

ทุนจดทะเบียน: 100,000,000.00 บาท

 

โทรศัพท์ บจ.เอ ออโต ลีสซิ่ง แอนด์ เรนทอล จำกัด:

Email บจ.เอ ออโต ลีสซิ่ง แอนด์ เรนทอล จำกัด:

เว็บไซต์ บจ.เอ ออโต ลีสซิ่ง แอนด์ เรนทอล จำกัด: บจ.เอ ออโต ลีสซิ่ง แอนด์ เรนทอล จำกัด

แผนที่ บจ.เอ ออโต ลีสซิ่ง แอนด์ เรนทอล จำกัด:

ลิ้งสำหรับมาหน้า บจ.เอ ออโต ลีสซิ่ง แอนด์ เรนทอล จำกัด นี้

HTML Code

BBCode

Direct link

รายชื่อบริษัทจดทะเบียนทั้งหมดในปี 2556


Comments are closed.