ชื่อนิติบุคคล: บจ.เอ ตรี เจ ทราเวล จำกัด

พื้นที่โฆษณา

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการดำเนินงานการจัดหาข้อมูลการเดินทาง และเป็นตัวแทนจัดการการเดินทางท่องเทียว

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 100/32 ซอยโยธินพัฒนา คลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

วันที่จดทะเบียน: 1/9/2557

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

 

โทรศัพท์ บจ.เอ ตรี เจ ทราเวล จำกัด:

Email บจ.เอ ตรี เจ ทราเวล จำกัด:

เว็บไซต์ บจ.เอ ตรี เจ ทราเวล จำกัด: บจ.เอ ตรี เจ ทราเวล จำกัด

แผนที่ บจ.เอ ตรี เจ ทราเวล จำกัด:

ลิ้งสำหรับมาหน้า บจ.เอ ตรี เจ ทราเวล จำกัด นี้

HTML Code

BBCode

Direct link

รายชื่อบริษัทจดทะเบียนทั้งหมดในปี 2557


Comments are closed.