ชื่อนิติบุคคล: บจ.เอสแอนด์แอล แทร็ค เซอร์วิส จำกัด

พื้นที่โฆษณา

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายสื่อโฆษณาต่างๆ

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 47/12 หมู่ที่ 9 นาป่า เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

วันที่จดทะเบียน: 9/2/2557  (เดือน/วัน/ปี)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

 

โทรศัพท์ บจ.เอสแอนด์แอล แทร็ค เซอร์วิส จำกัด:

Email บจ.เอสแอนด์แอล แทร็ค เซอร์วิส จำกัด:

เว็บไซต์ บจ.เอสแอนด์แอล แทร็ค เซอร์วิส จำกัด: บจ.เอสแอนด์แอล แทร็ค เซอร์วิส จำกัด

แผนที่ บจ.เอสแอนด์แอล แทร็ค เซอร์วิส จำกัด:

ลิ้งสำหรับมาหน้า บจ.เอสแอนด์แอล แทร็ค เซอร์วิส จำกัด นี้

HTML Code

BBCode

Direct link

รายชื่อบริษัทจดทะเบียนทั้งหมดในปี 2557


Comments are closed.