ชื่อนิติบุคคล: บจ.เอกอานนท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

พื้นที่โฆษณา

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ตัวแทนและนายหน้า ให้คำปรึกษาด้านการลงทุน ซื้อขาย ในอสังหาริมทรัพย์

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 185 หมู่ที่ 10 แม่แฝกใหม่ สันทราย เชียงใหม่ 50290

เลขทะเบียน: 0505556003586

วันที่จดทะเบียน: 4/5/2556

ทุนจดทะเบียน: 1,000,000.00 บาท

 

โทรศัพท์ บจ.เอกอานนท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด:

Email บจ.เอกอานนท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด:

เว็บไซต์ บจ.เอกอานนท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด: บจ.เอกอานนท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

แผนที่ บจ.เอกอานนท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด:

ลิ้งสำหรับมาหน้า บจ.เอกอานนท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นี้

HTML Code

BBCode

Direct link

รายชื่อบริษัทจดทะเบียนทั้งหมดในปี 2556


Comments are closed.