ชื่อนิติบุคคล: บจ.เวอร์เท็ด พลัส จำกัด

พื้นที่โฆษณา

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ให้บริการออกแบบผลิตภัณฑ์และพัฒนาเป็นภาพสามมิติ เพื่อการค้า การตลาด การโฆษณา และสื่อประชาสัมพันธ์

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 32 อาคารเจ.บี.บิลดิ้ง ชั้นที่ 5 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

เลขทะเบียน: 0105556082528

วันที่จดทะเบียน: 5/22/2556

ทุนจดทะเบียน: 1,000,000.00 บาท

 

โทรศัพท์ บจ.เวอร์เท็ด พลัส จำกัด:

Email บจ.เวอร์เท็ด พลัส จำกัด:

เว็บไซต์ บจ.เวอร์เท็ด พลัส จำกัด: บจ.เวอร์เท็ด พลัส จำกัด

แผนที่ บจ.เวอร์เท็ด พลัส จำกัด:

ลิ้งสำหรับมาหน้า บจ.เวอร์เท็ด พลัส จำกัด นี้

HTML Code

BBCode

Direct link

รายชื่อบริษัทจดทะเบียนทั้งหมดในปี 2556


Comments are closed.