ชื่อนิติบุคคล: บจ.เฟม เฟิสท์ ไฟเบอร์ จำกัด

พื้นที่โฆษณา

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ซื้อขาย ผ้า ด้าย สิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่ม ทุกชนิด

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 92/66 ซอยเพชรเกษม 116/4 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

เลขทะเบียน: 0105555155271

วันที่จดทะเบียน: 10/17/2555

ทุนจดทะเบียน: 1,000,000.00 บาท

 

โทรศัพท์ บจ.เฟม เฟิสท์ ไฟเบอร์ จำกัด:

Email บจ.เฟม เฟิสท์ ไฟเบอร์ จำกัด:

เว็บไซต์ บจ.เฟม เฟิสท์ ไฟเบอร์ จำกัด: บจ.เฟม เฟิสท์ ไฟเบอร์ จำกัด

แผนที่ บจ.เฟม เฟิสท์ ไฟเบอร์ จำกัด:

ลิ้งสำหรับมาหน้า บจ.เฟม เฟิสท์ ไฟเบอร์ จำกัด นี้

HTML Code

BBCode

Direct link

รายชื่อบริษัทจดทะเบียนทั้งหมดในปี 2555


Comments are closed.