ชื่อนิติบุคคล: บจ.เบญจรัตน์ พัฒนา จำกัด

พื้นที่โฆษณา

รายละเอียดวัตถุประสงค์: การผลิตและการส่งไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 888 อาคารไอทาวเวอร์ ชั้นที่ 15 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

วันที่จดทะเบียน: 11/7/2557  (เดือน/วัน/ปี)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

 

โทรศัพท์ บจ.เบญจรัตน์ พัฒนา จำกัด:

Email บจ.เบญจรัตน์ พัฒนา จำกัด:

เว็บไซต์ บจ.เบญจรัตน์ พัฒนา จำกัด: บจ.เบญจรัตน์ พัฒนา จำกัด

แผนที่ บจ.เบญจรัตน์ พัฒนา จำกัด:

ลิ้งสำหรับมาหน้า บจ.เบญจรัตน์ พัฒนา จำกัด นี้

HTML Code

BBCode

Direct link

รายชื่อบริษัทจดทะเบียนทั้งหมดในปี 2557


Comments are closed.