ชื่อนิติบุคคล: บจ.เซนโซเรี่ยม (ประเทศไทย) จำกัด

พื้นที่โฆษณา

รายละเอียดวัตถุประสงค์: บริการให้คำปรึกษา คำแนะนำเกี่ยวกับด้านเทคนิค ข้อมูล การวางระบบคอมพิวเตอร์

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 1 อาคารซิลลิค เฮ้าส์ ห้องเลขที่ ยูนิต 1บี ชั้นที่ 5 ถนนสีลม สีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

เลขทะเบียน: 0105555119142

วันที่จดทะเบียน: 8/15/2555

ทุนจดทะเบียน: 5,500,000.00 บาท

 

โทรศัพท์ บจ.เซนโซเรี่ยม (ประเทศไทย) จำกัด:

Email บจ.เซนโซเรี่ยม (ประเทศไทย) จำกัด:

เว็บไซต์ บจ.เซนโซเรี่ยม (ประเทศไทย) จำกัด: บจ.เซนโซเรี่ยม (ประเทศไทย) จำกัด

แผนที่ บจ.เซนโซเรี่ยม (ประเทศไทย) จำกัด:

ลิ้งสำหรับมาหน้า บจ.เซนโซเรี่ยม (ประเทศไทย) จำกัด นี้

HTML Code

BBCode

Direct link

รายชื่อบริษัทจดทะเบียนทั้งหมดในปี 2555


Comments are closed.