ชื่อนิติบุคคล: บจ.เซกิซุย พลาสติกส์ (ไทยแลนด์)

พื้นที่โฆษณา

รายละเอียดวัตถุประสงค์: 25209

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: ประกอบกิจการผลิต ซื้อขาย ค้าปลีก ค้าส่ง นำเข้าส่งออก และจัดหา ซึ่ง วัตถุดิบ ชิ้นส่วน อุปกรณ์

เลขทะเบียน: 0105555035879

วันที่จดทะเบียน: 5/3/2555

ทุนจดทะเบียน: 150,000,000 บาท

 

โทรศัพท์ บจ.เซกิซุย พลาสติกส์ (ไทยแลนด์):

Email บจ.เซกิซุย พลาสติกส์ (ไทยแลนด์):

เว็บไซต์ บจ.เซกิซุย พลาสติกส์ (ไทยแลนด์): บจ.เซกิซุย พลาสติกส์ (ไทยแลนด์)

แผนที่ บจ.เซกิซุย พลาสติกส์ (ไทยแลนด์):

ลิ้งสำหรับมาหน้า บจ.เซกิซุย พลาสติกส์ (ไทยแลนด์) นี้

HTML Code

BBCode

Direct link

รายชื่อบริษัทจดทะเบียนทั้งหมดในปี 2552


Comments are closed.