ชื่อนิติบุคคล: บจ.อีฮงมดแดงมอเตอร์ จำกัด

พื้นที่โฆษณา

รายละเอียดวัตถุประสงค์: จำหน่ายรถจักรยานยนต์

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 172 ถนนผดุงวิถี ตลาด เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000

เลขทะเบียน: 0445555000355

วันที่จดทะเบียน: 8/7/2555

ทุนจดทะเบียน: 40,000,000.00 บาท

 

โทรศัพท์ บจ.อีฮงมดแดงมอเตอร์ จำกัด:

Email บจ.อีฮงมดแดงมอเตอร์ จำกัด:

เว็บไซต์ บจ.อีฮงมดแดงมอเตอร์ จำกัด: บจ.อีฮงมดแดงมอเตอร์ จำกัด

แผนที่ บจ.อีฮงมดแดงมอเตอร์ จำกัด:

ลิ้งสำหรับมาหน้า บจ.อีฮงมดแดงมอเตอร์ จำกัด นี้

HTML Code

BBCode

Direct link

รายชื่อบริษัทจดทะเบียนทั้งหมดในปี 2555


Comments are closed.