ชื่อนิติบุคคล: บจ.อินเตอร์ อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด

พื้นที่โฆษณา

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการค้าปุ๋ยอินทรีย์ สารเคมีประเภทสารกำจัดโรคพืช

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 61 ซอยโกสุมรวมใจ 36 แยก 11 ดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

เลขทะเบียน: 0105556032466

วันที่จดทะเบียน: 2/20/2556

ทุนจดทะเบียน: 4,000,000.00 บาท

 

โทรศัพท์ บจ.อินเตอร์ อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด:

Email บจ.อินเตอร์ อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด:

เว็บไซต์ บจ.อินเตอร์ อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด: บจ.อินเตอร์ อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด

แผนที่ บจ.อินเตอร์ อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด:

ลิ้งสำหรับมาหน้า บจ.อินเตอร์ อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด นี้

HTML Code

BBCode

Direct link

รายชื่อบริษัทจดทะเบียนทั้งหมดในปี 2556


Comments are closed.