ชื่อนิติบุคคล: บจ.อาร์.ซี. เชียงใหม่ จำกัด

พื้นที่โฆษณา

รายละเอียดวัตถุประสงค์: การก่อสร้างอาคารทั่วไป

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 100 หมู่ที่ 7 หนองแก๋ว หางดง เชียงใหม่ 50230

เลขทะเบียน:

วันที่จดทะเบียน: 12/4/2556

ทุนจดทะเบียน: – บาท

 

โทรศัพท์ บจ.อาร์.ซี. เชียงใหม่ จำกัด:

Email บจ.อาร์.ซี. เชียงใหม่ จำกัด:

เว็บไซต์ บจ.อาร์.ซี. เชียงใหม่ จำกัด: บจ.อาร์.ซี. เชียงใหม่ จำกัด

แผนที่ บจ.อาร์.ซี. เชียงใหม่ จำกัด:

ลิ้งสำหรับมาหน้า บจ.อาร์.ซี. เชียงใหม่ จำกัด นี้

HTML Code

BBCode

Direct link

รายชื่อบริษัทจดทะเบียนทั้งหมดในปี 2556


Comments are closed.