ชื่อนิติบุคคล: บจ.อะมีน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

พื้นที่โฆษณา

รายละเอียดวัตถุประสงค์: การขายสินค้าตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์โดยได้รับค่าตอบแทรหรือตามสัญญาจ้าง

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 16/1 ซอยเกษมสันต์ 1 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

วันที่จดทะเบียน: 11/7/2557  (เดือน/วัน/ปี)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

 

โทรศัพท์ บจ.อะมีน คอร์ปอเรชั่น จำกัด:

Email บจ.อะมีน คอร์ปอเรชั่น จำกัด:

เว็บไซต์ บจ.อะมีน คอร์ปอเรชั่น จำกัด: บจ.อะมีน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

แผนที่ บจ.อะมีน คอร์ปอเรชั่น จำกัด:

ลิ้งสำหรับมาหน้า บจ.อะมีน คอร์ปอเรชั่น จำกัด นี้

HTML Code

BBCode

Direct link

รายชื่อบริษัทจดทะเบียนทั้งหมดในปี 2557


Comments are closed.