ชื่อนิติบุคคล: บจ.สิริพารา ทรานสปอร์ต

พื้นที่โฆษณา

รายละเอียดวัตถุประสงค์: 63009 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบกและทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 719/12 ถนนพระราม 6 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เลขทะเบียน: 0105553155753

วันที่จดทะเบียน: 12/24/2553

ทุนจดทะเบียน: 1,000,000.00 บาท

 

โทรศัพท์ บจ.สิริพารา ทรานสปอร์ต:

Email บจ.สิริพารา ทรานสปอร์ต:

เว็บไซต์ บจ.สิริพารา ทรานสปอร์ต: บจ.สิริพารา ทรานสปอร์ต

แผนที่ บจ.สิริพารา ทรานสปอร์ต:

ลิ้งสำหรับมาหน้า บจ.สิริพารา ทรานสปอร์ต นี้

HTML Code

BBCode

Direct link

รายชื่อบริษัทจดทะเบียนทั้งหมดในปี 2553


Comments are closed.