ชื่อนิติบุคคล: บจ.สำนักงานกฎหมาย นนท์นิติ จำกัด

พื้นที่โฆษณา

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการเป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 143/236 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

วันที่จดทะเบียน: 11/12/2557  (เดือน/วัน/ปี)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

 

โทรศัพท์ บจ.สำนักงานกฎหมาย นนท์นิติ จำกัด:

Email บจ.สำนักงานกฎหมาย นนท์นิติ จำกัด:

เว็บไซต์ บจ.สำนักงานกฎหมาย นนท์นิติ จำกัด: บจ.สำนักงานกฎหมาย นนท์นิติ จำกัด

แผนที่ บจ.สำนักงานกฎหมาย นนท์นิติ จำกัด:

ลิ้งสำหรับมาหน้า บจ.สำนักงานกฎหมาย นนท์นิติ จำกัด นี้

HTML Code

BBCode

Direct link

รายชื่อบริษัทจดทะเบียนทั้งหมดในปี 2557


Comments are closed.