ชื่อนิติบุคคล: บจ.สายพล ทรานสปอร์ต จำกัด

พื้นที่โฆษณา

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการขนส่งและถ่ายสินค้า รวมถึงคนโดยสารทั้งทางบก ทางเรือ ทางอากาศ

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 60 หมู่ที่ 8 บ่อวิน ศรีราชา ชลบุรี 20210

เลขทะเบียน:

วันที่จดทะเบียน: 7/17/2556

ทุนจดทะเบียน: – บาท

 

โทรศัพท์ บจ.สายพล ทรานสปอร์ต จำกัด:

Email บจ.สายพล ทรานสปอร์ต จำกัด:

เว็บไซต์ บจ.สายพล ทรานสปอร์ต จำกัด: บจ.สายพล ทรานสปอร์ต จำกัด

แผนที่ บจ.สายพล ทรานสปอร์ต จำกัด:

ลิ้งสำหรับมาหน้า บจ.สายพล ทรานสปอร์ต จำกัด นี้

HTML Code

BBCode

Direct link

รายชื่อบริษัทจดทะเบียนทั้งหมดในปี 2556


Comments are closed.