ชื่อนิติบุคคล: บจ.สมบุญสุ รุ่งเรือง จำกัด

พื้นที่โฆษณา

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการค้าสัตว์มีชีวิต เนื้อสัตว์ชำแหละ เนื้อสัตว์แช่แข็ง และเนื้อสัตว์บรรจุกระป๋อง

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 17 หมู่ที่ 3 ต.ท่าแยก อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000

เลขทะเบียน:

วันที่จดทะเบียน: 10/29/2556

ทุนจดทะเบียน: – บาท

 

โทรศัพท์ บจ.สมบุญสุ รุ่งเรือง จำกัด:

Email บจ.สมบุญสุ รุ่งเรือง จำกัด:

เว็บไซต์ บจ.สมบุญสุ รุ่งเรือง จำกัด: บจ.สมบุญสุ รุ่งเรือง จำกัด

แผนที่ บจ.สมบุญสุ รุ่งเรือง จำกัด:

ลิ้งสำหรับมาหน้า บจ.สมบุญสุ รุ่งเรือง จำกัด นี้

HTML Code

BBCode

Direct link

รายชื่อบริษัทจดทะเบียนทั้งหมดในปี 2556


Comments are closed.