ชื่อนิติบุคคล: บจ.สปีด คอมเมอร์เชียล จำกัด

พื้นที่โฆษณา

รายละเอียดวัตถุประสงค์: จำหน่ายติดตั้งซ่อมแซมรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพวงทุกชนิด รวมทั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 315,317,319 อาคารจตุรัสจามจุรี ถนนพญาไท ปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

วันที่จดทะเบียน: 9/19/2557  (เดือน/วัน/ปี)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

 

โทรศัพท์ บจ.สปีด คอมเมอร์เชียล จำกัด:

Email บจ.สปีด คอมเมอร์เชียล จำกัด:

เว็บไซต์ บจ.สปีด คอมเมอร์เชียล จำกัด: บจ.สปีด คอมเมอร์เชียล จำกัด

แผนที่ บจ.สปีด คอมเมอร์เชียล จำกัด:

ลิ้งสำหรับมาหน้า บจ.สปีด คอมเมอร์เชียล จำกัด นี้

HTML Code

BBCode

Direct link

รายชื่อบริษัทจดทะเบียนทั้งหมดในปี 2557


Comments are closed.