ชื่อนิติบุคคล: บจ.ศิริทรัพย์ โลจิสติกส์ จำกัด

พื้นที่โฆษณา

รายละเอียดวัตถุประสงค์: 60230 ประกอบกิจการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 39 หมู่ที่ 1

เลขทะเบียน: 0245555001248

วันที่จดทะเบียน: 20/6/2555

ทุนจดทะเบียน: 1,000,000 บาท

 

โทรศัพท์ บจ.ศิริทรัพย์ โลจิสติกส์ จำกัด:

Email บจ.ศิริทรัพย์ โลจิสติกส์ จำกัด:

เว็บไซต์ บจ.ศิริทรัพย์ โลจิสติกส์ จำกัด: บจ.ศิริทรัพย์ โลจิสติกส์ จำกัด

แผนที่ บจ.ศิริทรัพย์ โลจิสติกส์ จำกัด:

ลิ้งสำหรับมาหน้า บจ.ศิริทรัพย์ โลจิสติกส์ จำกัด นี้

HTML Code

BBCode

Direct link

รายชื่อบริษัทจดทะเบียนทั้งหมดในปี 2555


Comments are closed.