ชื่อนิติบุคคล: บจ.วี.เค.พี.เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

พื้นที่โฆษณา

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการสกัดน้ำมันจากยางรถยนต์เก่า ซื้อขายน้ำมันทุกชนิด ซื้อขายยางรถยนต์เก่า

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 33 หมู่ที่ 7 ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

วันที่จดทะเบียน: 11/4/2557  (เดือน/วัน/ปี)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

 

โทรศัพท์ บจ.วี.เค.พี.เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด:

Email บจ.วี.เค.พี.เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด:

เว็บไซต์ บจ.วี.เค.พี.เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด: บจ.วี.เค.พี.เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

แผนที่ บจ.วี.เค.พี.เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด:

ลิ้งสำหรับมาหน้า บจ.วี.เค.พี.เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด นี้

HTML Code

BBCode

Direct link

รายชื่อบริษัทจดทะเบียนทั้งหมดในปี 2557


Comments are closed.