ชื่อนิติบุคคล: บจ.วีเวิลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล 1689 จำกัด

พื้นที่โฆษณา

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการธุรกิจขายตรง

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 86 ถนนรัชดาภิเษก จันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

เลขทะเบียน: 0105555140851

วันที่จดทะเบียน: 21/09/2555

ทุนจดทะเบียน: 1,000,000.00 บาท

 

โทรศัพท์ บจ.วีเวิลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล 1689 จำกัด:

Email บจ.วีเวิลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล 1689 จำกัด:

เว็บไซต์ บจ.วีเวิลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล 1689 จำกัด: บจ.วีเวิลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล 1689 จำกัด

แผนที่ บจ.วีเวิลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล 1689 จำกัด:

ลิ้งสำหรับมาหน้า บจ.วีเวิลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล 1689 จำกัด นี้

HTML Code

BBCode

Direct link

รายชื่อบริษัทจดทะเบียนทั้งหมดในปี 2555


*** ส่วนลดพิเศษ!! *** สำหรับ บจ.วีเวิลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล 1689 จำกัด เท่านั้น

(โฆษณา)

Comments are closed.