ชื่อนิติบุคคล: บจ.ลาว เซ็นทรัล แอร์ไลน์ จำกัด

พื้นที่โฆษณา

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการตัวแทนนายหน้า เดินอากาศ จำหน่ายตั๋วโดยสาร สินค้า ไปรษณีย์ภัณฑ์

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 999/9 อาคารดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้นที่ 10 ห้องเลขที่ 1002-3 ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เลขทะเบียน: 0105555157125

วันที่จดทะเบียน: 10/19/2555

ทุนจดทะเบียน: 1,000,000.00 บาท

 

โทรศัพท์ บจ.ลาว เซ็นทรัล แอร์ไลน์ จำกัด:

Email บจ.ลาว เซ็นทรัล แอร์ไลน์ จำกัด:

เว็บไซต์ บจ.ลาว เซ็นทรัล แอร์ไลน์ จำกัด: บจ.ลาว เซ็นทรัล แอร์ไลน์ จำกัด

แผนที่ บจ.ลาว เซ็นทรัล แอร์ไลน์ จำกัด:

ลิ้งสำหรับมาหน้า บจ.ลาว เซ็นทรัล แอร์ไลน์ จำกัด นี้

HTML Code

BBCode

Direct link

รายชื่อบริษัทจดทะเบียนทั้งหมดในปี 2555


Comments are closed.