ชื่อนิติบุคคล: บจ.ม็อบบ๊อกซ์24 (ประเทศไทย) จำกัด

พื้นที่โฆษณา

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการบริการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับโทรศัพท์มือถือ โมบายแอพพลิเคชั่น

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 9/4 ซอยอุดมสุข 3 บางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

วันที่จดทะเบียน: 7/7/2557  (เดือน/วัน/ปี)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

 

โทรศัพท์ บจ.ม็อบบ๊อกซ์24 (ประเทศไทย) จำกัด:

Email บจ.ม็อบบ๊อกซ์24 (ประเทศไทย) จำกัด:

เว็บไซต์ บจ.ม็อบบ๊อกซ์24 (ประเทศไทย) จำกัด: บจ.ม็อบบ๊อกซ์24 (ประเทศไทย) จำกัด

แผนที่ บจ.ม็อบบ๊อกซ์24 (ประเทศไทย) จำกัด:

ลิ้งสำหรับมาหน้า บจ.ม็อบบ๊อกซ์24 (ประเทศไทย) จำกัด นี้

HTML Code

BBCode

Direct link

รายชื่อบริษัทจดทะเบียนทั้งหมดในปี 2557


Comments are closed.