ชื่อนิติบุคคล: บจ.มอดเดอร์มาเนีย จำกัด

พื้นที่โฆษณา

รายละเอียดวัตถุประสงค์: นำเข้าสินค้าอุปโภค บริโภค เพื่อจำหน่าย

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 2027/169 ถนนเจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

เลขทะเบียน: 0105555150724

วันที่จดทะเบียน: 10/9/2555

ทุนจดทะเบียน: 1,000,000.00 บาท

 

โทรศัพท์ บจ.มอดเดอร์มาเนีย จำกัด:

Email บจ.มอดเดอร์มาเนีย จำกัด:

เว็บไซต์ บจ.มอดเดอร์มาเนีย จำกัด: บจ.มอดเดอร์มาเนีย จำกัด

แผนที่ บจ.มอดเดอร์มาเนีย จำกัด:

ลิ้งสำหรับมาหน้า บจ.มอดเดอร์มาเนีย จำกัด นี้

HTML Code

BBCode

Direct link

รายชื่อบริษัทจดทะเบียนทั้งหมดในปี 2555


Comments are closed.