ชื่อนิติบุคคล: บจ.ภูมิพัฒน์ รับเบอร์ จำกัด

พื้นที่โฆษณา

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการผลิต จำหน่ายแปรรูป ยางดิบ ยางแผ่น หรือยางชนิดอื่นหรือได้มาจากส่วนใดส่วนหนึ่งของต้นยาง

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 222 ถนนสวนผัก แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

วันที่จดทะเบียน: 10/22/2557  (เดือน/วัน/ปี)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

 

โทรศัพท์ บจ.ภูมิพัฒน์ รับเบอร์ จำกัด:

Email บจ.ภูมิพัฒน์ รับเบอร์ จำกัด:

เว็บไซต์ บจ.ภูมิพัฒน์ รับเบอร์ จำกัด: บจ.ภูมิพัฒน์ รับเบอร์ จำกัด

แผนที่ บจ.ภูมิพัฒน์ รับเบอร์ จำกัด:

ลิ้งสำหรับมาหน้า บจ.ภูมิพัฒน์ รับเบอร์ จำกัด นี้

HTML Code

BBCode

Direct link

รายชื่อบริษัทจดทะเบียนทั้งหมดในปี 2557


Comments are closed.