ชื่อนิติบุคคล: บจ.พีเอ็น โซลาร์ จำกัด

พื้นที่โฆษณา

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 194/2 หมู่ที่ 8 นาดี เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 32000

เลขทะเบียน: 0325555000682

วันที่จดทะเบียน: 11/7/2555

ทุนจดทะเบียน: 1,000,000.00 บาท

 

โทรศัพท์ บจ.พีเอ็น โซลาร์ จำกัด:

Email บจ.พีเอ็น โซลาร์ จำกัด:

เว็บไซต์ บจ.พีเอ็น โซลาร์ จำกัด: บจ.พีเอ็น โซลาร์ จำกัด

แผนที่ บจ.พีเอ็น โซลาร์ จำกัด:

ลิ้งสำหรับมาหน้า บจ.พีเอ็น โซลาร์ จำกัด นี้

HTML Code

BBCode

Direct link

รายชื่อบริษัทจดทะเบียนทั้งหมดในปี 2555


Comments are closed.