ชื่อนิติบุคคล: บจ.บางกอกเบสซอส จำกัด

พื้นที่โฆษณา

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการนำเข้าและส่งออก ผลไม้ ผัก ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์ประมง

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 215 ซอยบรมราชชนนี 76 ถนนบรมราชชนนี ศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

วันที่จดทะเบียน: 9/2/2557  (เดือน/วัน/ปี)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

 

โทรศัพท์ บจ.บางกอกเบสซอส จำกัด:

Email บจ.บางกอกเบสซอส จำกัด:

เว็บไซต์ บจ.บางกอกเบสซอส จำกัด: บจ.บางกอกเบสซอส จำกัด

แผนที่ บจ.บางกอกเบสซอส จำกัด:

ลิ้งสำหรับมาหน้า บจ.บางกอกเบสซอส จำกัด นี้

HTML Code

BBCode

Direct link

รายชื่อบริษัทจดทะเบียนทั้งหมดในปี 2557


Comments are closed.