ชื่อนิติบุคคล: บจ.ธนทรัพย์บุรี จำกัด

พื้นที่โฆษณา

รายละเอียดวัตถุประสงค์: 70101 จัดแบ่งที่ดิน จัดสรรที่ดินเป็นแปลง สร้างบ้านสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 6/4 ถนนโพธิ์ศรี

เลขทะเบียน: 0485555000118

วันที่จดทะเบียน: 6/6/2555

ทุนจดทะเบียน: 10,000,000 บาท

 

โทรศัพท์ บจ.ธนทรัพย์บุรี จำกัด:

Email บจ.ธนทรัพย์บุรี จำกัด:

เว็บไซต์ บจ.ธนทรัพย์บุรี จำกัด: บจ.ธนทรัพย์บุรี จำกัด

แผนที่ บจ.ธนทรัพย์บุรี จำกัด:

ลิ้งสำหรับมาหน้า บจ.ธนทรัพย์บุรี จำกัด นี้

HTML Code

BBCode

Direct link

รายชื่อบริษัทจดทะเบียนทั้งหมดในปี 2555


Comments are closed.